Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ – 5ος Όροφος
Κηφισίας 16 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΘΗΝΑ 11526
ΕΛΛΑΣ

E-Mail: plinet@dide-a-ath.att.sch.gr
Τηλέφωνο: +30 210 5222695
Fax: +30 210 5224655

plinetaa_2012_contact

plinetaa_2012_top

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Αποστολάκης Ιωάννης

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Αντωνακάκης Αντώνιος
Δήμος Ευάγγελος
Ζάχος Κωνσταντίνος
Καβαθάς Ιωάννης
Λιάσκας Ταξιάρχης
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Τζίτζιρας Παναγιώτης
Φλώρος Βασίλειος
Χορόζογλου Γεώργιος