Έντυπα

Εδώ θα βρείτε τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας.

Δελτίο επίσκεψης
Οργάνωση σεμιναρίου / ημερίδας / εκδήλωσης
Δελτίο παράδοσης – παραλαβής
Καταγραφή Στοιχείων Εργαστηρίων
Τηλεφωνικές υποστηρίξεις
Επισκέψεις σε γραφεία ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
Πλάνο Εργασιών
Δελτίο Προσέλευσης – Αποχώρησης
Πρακτικό παράδοσης-παραλαβής εξοπλισμού πληροφορικής

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Πρωτοβάθμια
Νηπιαγωγεία-Δημοτικά (ΔιαβιβαστικόΥπόδειγμα)

Δευτεροβάθμια
Γυμνάσια (ΔιαβιβαστικόΥπόδειγμα)
ΓΕΛ (ΔιαβιβαστικόΥπόδειγμα)
ΕΠΑΛ-ΕΚ (ΔιαβιβαστικόΥπόδειγμα)