Απρίλιος 2013

Συνεργασία ΚΕΠΛΗΝΕΤ και «ΣΤΗΡΙΖΩ»

Διευκρινίσεις από το Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών – Δ/νση ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας για τη συνεργασία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και της δράσης «ΣΤΗΡΙΖΩ» με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολικών …

Πλήρες άρθρο