Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), η επικοινωνία με τους Υπεύθυνους ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της ΔΔΕ Α’ Αθήνας μπορεί να γίνει μέσω του email μας plinet@dide-a-ath.att.sch.gr ή μέσω υποβολής Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης (φόρμα Google).

Πλήρες άρθρο

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Εγκύκλιος 139154/Δ2/09-09-2019: Για την επιλογή και τις αρμοδιότητες του/της Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύει η εγκύκλιος 155535/Δ2/19-09-2018 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Εγκύκλιος 155535/Δ2/19-09-2018  

Πλήρες άρθρο

Νέος θεσμός: Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από την 1η Μαρτίου 2019, οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Α’ Αθήνας αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη των Σχολείων της ΔΔΕ Α’ Αθήνας για θέματα που σχετίζονται με …

Πλήρες άρθρο

Έκθεση πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018

Εδώ θα βρείτε τις ηλεκτρονικές φόρμες Έκθεσης Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018 σε μορφοποίηση .xls (Excel). Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα που αντιστοιχεί στον τύπο του Σχολείου σας χωρίς …

Πλήρες άρθρο

Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. για το Σχέδιο Νόμου αναδιοργάνωσης των δομών υποστήριξης

Εδώ θα βρείτε το Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. με θέμα «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης».

Πλήρες άρθρο

Επιμορφωτικές δράσεις Πληροφορικής – ΤΠΕ

Δείτε το έγγραφο του Συμβούλου Πληροφορικής της ΔΔΕ Α’ Αθήνας.

Πλήρες άρθρο

8th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

14-16 Οκτ 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δείτε το δελτίο τύπου.

Πλήρες άρθρο

Ημερίδα «Καλές πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε μαθήματα Πληροφορικής»

Η 2η Ημερίδα «Καλές πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε μαθήματα Πληροφορικής» (ή εποπτευόμενα) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Απριλίου 2016. Δείτε το σχετικό έγγραφο του Συμβούλου Πληροφορικής.

Πλήρες άρθρο

Σεμινάρια επιμόρφωσης Πληροφορικών

Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών υποδομών. Δείτε το σχετικό έγγραφο του Συμβούλου Πληροφορικής.

Πλήρες άρθρο

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τα Δημοτικά της Α’ Αθήνας (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015)

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου (αρχείο doc) Παρουσίαση του Υπευθύνου του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α? Αθήνας (αρχείο ppt)

Πλήρες άρθρο