Ιανουάριος 2014

Σεμινάρια επιμόρφωσης Πληροφορικών (Ubuntu)

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο Συμμετέχοντες στα σεμινάρια «Περιβάλλοντα ελεύθερου λογισμικού στο ΛΣ Ubuntu ? Διδακτική αξιοποίηση» Εκπαιδευτικό υλικό

Πλήρες άρθρο