Επικοινωνία

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Α’ Αθήνας

Υποβολή αιτήματος Τεχνικής Στήριξης

Ταχυδρομική διεύθυνση: Χίου 16-18, 104 38, Αθήνα (Μεταξουργείο) – 5ος όροφος
emailplinet@dide-a-ath.att.sch.gr
Τηλέφωνο: 210 7775509