Ειδήσεις

Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), η επικοινωνία με τους Υπεύθυνους ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της ΔΔΕ Α’ Αθήνας μπορεί να γίνει μέσω του email μας plinet@dide-a-ath.att.sch.gr ή μέσω υποβολής Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης (φόρμα Google).

Πλήρες άρθρο

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Εγκύκλιος 139154/Δ2/09-09-2019: Για την επιλογή και τις αρμοδιότητες του/της Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύει η εγκύκλιος 155535/Δ2/19-09-2018 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Εγκύκλιος 155535/Δ2/19-09-2018  

Πλήρες άρθρο

Νέος θεσμός: Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από την 1η Μαρτίου 2019, οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Α’ Αθήνας αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη των Σχολείων της ΔΔΕ Α’ Αθήνας για θέματα που σχετίζονται με …

Πλήρες άρθρο

Έκθεση πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018

Εδώ θα βρείτε τις ηλεκτρονικές φόρμες Έκθεσης Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018 σε μορφοποίηση .xls (Excel). Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα που αντιστοιχεί στον τύπο του Σχολείου σας χωρίς …

Πλήρες άρθρο

Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. για το Σχέδιο Νόμου αναδιοργάνωσης των δομών υποστήριξης

Εδώ θα βρείτε το Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. με θέμα «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης».

Πλήρες άρθρο

Ανακοίνωση εκδήλωσης «Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών-καθηγητών)» και συνεδρίου «7th Conference on Informatics in Education 2015 (CIE2015) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση»

Ανακοινώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας η εκδήλωση «Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών-καθηγητών)» που θα πραγματοποιηθεί στις 28/4/2015 και του συνεδρίου «7th Conference on Informatics in Education 2015 …

Πλήρες άρθρο

Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια …

Πλήρες άρθρο

Επιλογή, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ

Δείτε τα παρακάτω έγγραφα. ΕΠΙΛΟΓΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ_ΣΕΠΕΗΥ Διευκρινίσεις Επιλογής και Αρμοδιοτήτων ΣΕΠΕΗΥ

Πλήρες άρθρο

Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «mySchool»

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «mySchool» για Α?-Βάθμια Εκπαίδευση και Γυμνάσια και έναρξη πιλοτικής λειτουργίας «mySchool» για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Διευθύνσεις και Περιφερειακές …

Πλήρες άρθρο

Κατανομή Σχολικών μονάδων Α΄ Αθήνας

Κατανομή Σχολικών μονάδων Α΄ Αθήνας στους Τεχνικούς Υπευθύνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (απόφαση Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας) για το Σχολικό έτος 2013-2014 σε μορφή doc και pdf. Συμπληρωματική απόφαση.   Δείτε εδώ τα πλήρη στοιχεία των …

Πλήρες άρθρο