Ανακοίνωση εκδήλωσης «Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών-καθηγητών)” και συνεδρίου «7th Conference on Informatics in Education 2015 (CIE2015) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση”

Ανακοινώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας η εκδήλωση «Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών-καθηγητών)” που θα πραγματοποιηθεί στις 28/4/2015 και του συνεδρίου «7th Conference on Informatics in Education 2015 (CIE2015) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση” που θα πραγματοποιηθεί 9-11/10/2015.
[Ανακοίνωση του Σχ.Σ. ΠΕ19 Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας]