Ανακοίνωση εκδήλωσης «Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών-καθηγητών)» και συνεδρίου «7th Conference on Informatics in Education 2015 (CIE2015) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση»

Ανακοινώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας η εκδήλωση «Καλές Πρακτικές Πληροφορικής (μαθητών-καθηγητών)» που θα πραγματοποιηθεί στις 28/4/2015 και του συνεδρίου «7th Conference on Informatics in Education 2015 (CIE2015) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί 9-11/10/2015.
[Ανακοίνωση του Σχ.Σ. ΠΕ19 Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας]