Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. για το Σχέδιο Νόμου αναδιοργάνωσης των δομών υποστήριξης

Εδώ θα βρείτε το Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. με θέμα «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης».