Ιούνιος 2013

Σεμινάρια Joomla! και iTalc

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Πληροφορικής και το 4ο ΕΠΑΛ Αθηνών τρία (3) σεμινάρια Joomla! και δύο (2) σεμινάρια iTalc κατά το το Σχολικό έτος 2012-2013.

Πλήρες άρθρο