Μάρτιος 2019

Νέος θεσμός: Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από την 1η Μαρτίου 2019, οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Α’ Αθήνας αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη των Σχολείων της ΔΔΕ Α’ Αθήνας για θέματα που σχετίζονται με …

Πλήρες άρθρο