Οκτώβριος 2013

Συμμετοχή στο 5th CIE 2013

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας συμμετείχε στο 5th Conference on Informatics in Education 2013 (5th CIE 2013) που έγινε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2013 di.ionio.gr/cie Παρουσίαση Ι. Αποστολάκη  

Πλήρες άρθρο