Έκθεση πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018

Εδώ θα βρείτε τις ηλεκτρονικές φόρμες Έκθεσης Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018 σε μορφοποίηση .xls (Excel).

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα που αντιστοιχεί στον τύπο του Σχολείου σας χωρίς να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή της (π.χ. προσθήκη γραμμών, στηλών, συγχωνεύσεις ή μορφοποιήσεις κελιών), θα πρέπει να μας την αποστείλετε μόνο ηλεκτρονικά και με την ίδια μορφή .xls (Excel), το αργότερο έως Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, στο e-mail: plinet@dide-a-ath.att.sch.grplinetaa@sch.gr) έχοντας ως θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018 και ονομασία στο συνημμένο αρχείο το όνομα του σχολείου με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. 52gymnasioathinas.xls

Παρατηρήσεις:

  • Αναμένουμε απάντηση ακόμα και από τα σχολεία που δεν έχουν εργαστήριο Πληροφορικής. Τα εν λόγω σχολεία, συμπληρώνουν στοιχεία για το πώς πραγματοποιούνται τα μαθήματα πληροφορικής στον Πίνακα 2 (Αξιοποίηση Εργαστηρίου) και στις Παρατηρήσεις αναφέρουν ότι π.χ. τα μαθήματα διεξάγονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του 63ου Γυμνασίου Αθήνας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δίνονται στοιχεία μόνο στην ενότητα Παρατηρήσεις.
  • Στα σχολεία στα οποία δεν έχει οριστεί Υπεύθυνος Eργαστηρίου, η συμπλήρωση της συνημμένης φόρμας γίνεται από τον Υποδιευθυντή/ντρια ή Δντη/ντρια της Σχολικής Μονάδας.
  • Τα Ε.Κ. συμπληρώνουν τον Πίνακα 1 (Περιγραφή εργαστηριακού εξοπλισμού) τόσες φορές όσα τα εργαστήρια πληροφορικής που διαθέτουν καθώς και τους πίνακες 3,4,5 της σχετικής επισυναπτόμενης φόρμας.
  • Τα ΕΠΑ.Λ. που εξυπηρετούνται από Ε.Κ. συμπληρώνουν τον Πίνακα 2 (Αξιοποίηση εργαστηρίου Ε.Κ.) καθώς και τους πίνακες 3,4,5 της σχετικής επισυναπτόμενης φόρμας.

 

Έκθεση Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Δημοτικών Σχολείων 2017-2018

Έκθεση Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Γυμνασίων – Γενικών Λυκείων 2017-2018

Έκθεση Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. 2017-2018

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ Αθήνας