Χρήσιμα αρχεία

Ασύρματο δίκτυο στο Project

Κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής στα ΕΑΕΠ

VBI: Λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος

Παροχή Προσωπικών Λογαριασμών σε μαθητές από το ΠΣΔ

Σύνδεση Σχολείων στο ΠΣΔ

Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων (ΙΤΥ, Μάιος 2009)

Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων (ΙΤΥ, Απρίλιος 2007)

Αρχιτεκτονική Σχολικού Εργαστηρίου (v2, Νοέμβριος 2006)

Κανονισμός Λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ (Σεπτέμβριος 2005)