Ιούνιος 2018

Έκθεση πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018

Εδώ θα βρείτε τις ηλεκτρονικές φόρμες Έκθεσης Πεπραγμένων Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχ. Έτους 2017-2018 σε μορφοποίηση .xls (Excel). Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα που αντιστοιχεί στον τύπο του Σχολείου σας χωρίς …

Πλήρες άρθρο