Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «mySchool»

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «mySchool» για Α?-Βάθμια Εκπαίδευση και Γυμνάσια και έναρξη πιλοτικής λειτουργίας «mySchool» για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.