Κατανομή Σχολικών μονάδων Α΄ Αθήνας

Κατανομή Σχολικών μονάδων Α΄ Αθήνας στους Τεχνικούς Υπευθύνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (απόφαση Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας) για το Σχολικό έτος 2013-2014 σε μορφή doc και pdf.

Συμπληρωματική απόφαση.

 

Δείτε εδώ τα πλήρη στοιχεία των Σχολείων.