Σεμινάρια επιμόρφωσης Πληροφορικών (Ubuntu)

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

Συμμετέχοντες στα σεμινάρια «Περιβάλλοντα ελεύθερου λογισμικού στο ΛΣ Ubuntu ? Διδακτική αξιοποίηση»

Εκπαιδευτικό υλικό