Στοιχείο λήψης της Access 2007: Access Runtime

Προκειμένου να εκτελέσετε αρχεία .mdb (Microsoft Access Database), θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την Access (είναι μέρος του Microsoft Office Professional). Αν δεν έχετε εγκαταστημένη την Access στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Microsoft για να κατεβάσετε το Στοιχείο λήψης της Access 2007: Access Runtime.

Εκτελέστε το αρχείο που θα κατεβάσετε για να εγκαταστήσετε το περιβάλλον εκτέλεσης της Access ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο .mdb που διαθέτετε.