Σεμινάρια επιμόρφωσης Πληροφορικών

Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών υποδομών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Συμβούλου Πληροφορικής.