ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΕΠΕΗΥ

Δράση εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στα σχολικά εργαστήρια (εγκατάσταση εξυπηρετητή Ubuntu LTSP με τα sch-scripts και τον Επόπτη, πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά σε online μορφή που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε από σχολεία είτε από εκπαιδευτικούς & μαθητές).

Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά σε online μορφή
Δράση για την εισαγωγή ΕΛ/ΛΑΚ στα σχολικά εργαστήρια
LiveCD & LiveDVD εξυπηρετητή Ubuntu
Νέος οδηγός εγκατάστασης εξυπηρετητή Ubuntu LTSP