Ασύρματο δίκτυο σε σχολείο

Οι παρακάτω οδηγίες είναι ανεπίσημες

Αρχική διαδικασία δημιουργίας ασύρματου δικτύου σε σχολείο

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει ένα αίτημα στο helpdesk του ΠΣΔ (helpdesk.sch.gr) από το σχολείο που επιθυμεί να αποκτήσει ασύρματο δίκτυο. Στο αίτημα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα υπευθύνου στο σχολείο
 • Δρομολογητής στον οποίο θα συνδεθεί ο εξοπλισμός
 • Μοντέλο δρομολογητή

Προδιαγραφές εξοπλισμού ασύρματου δικτύου σχολείων

Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ένα σχολείο για την υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου, θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Υποστήριξη 802.11g
 • Υποστήριξη λειτουργίας Access point
 • Ενσωματωμένη κεραία τύπου omni
 • Υποστήριξη συχνοτήτων λειτουργίας σύμφωνα με το ETSI στην περιοχή των 2.4Ghz
 • Πόρτα Ethernet 100BaseTX
 • Υποστήριξη 802.11i, WPA2
 • Υποστήριξη Tkip,AES
 • Υποστήριξη 802.1x
 • Υποστήριξη SNMP v1,v2c

Σε δεύτερο χρόνο και εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα αγοράς και η προμήθεια εξοπλισμού, θα πρέπει το σχολείο να ρυθμίσει την συσκευή με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής.

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι λογικό να γίνουν συνδέοντας την συσκευή απευθείας επάνω σε ένα PC. Συνοπτικά οι βασικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να κάνει το σχολείο στην συσκευή είναι οι ακόλουθες:

 • Ορισμός IP διεύθυνσης/μάσκας της συσκευής. Χ.Υ.Ζ.253, όπου το Χ.Υ.Ζ.0/24 είναι το δίκτυο που έχει αποδοθεί στο ασύρματο δίκτυο.
 • Ορισμός του default gateway Χ.Υ.Ζ.1.
 • Ορισμός DNS server 194.63.239.164 ή/και 194.63.237.4 ή/και 194.63.238.4.
 • Απενεργοποίηση του DHCP (εφόσον υπάρχει) σε όλα τα LAN,WAN,Wifi
 • Ορισμός του τύπου λειτουργίας της συσκευής σε ?access point?
 • Ορισμός του SSID με πρόθεμα το ?sch-?. Πχ. Το 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ μπορεί να ονομάσει το SSID ?sch-1dim?.
 • Ορισμός κρυπτογράφησης WPA2-PSK με AES cipher, με κλειδί που θα ορίσει ο υπεύθυνος καθηγητής και το οποίο θα φροντίσει να αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Ορισμός syslog εφόσον διαθέτει η συσκευή
 • Ορισμός SNMP communities. SCHREADWIFI για read only access και SCHRWWIFI για read/write.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 801 11 801 81, 210 7275400 Fax: 210 7275601
email: EDUnet.Helpdesk@noc.uoa.gr