Επιμορφωτικές συναντήσεις – Μάρτιος 2013

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό έγγραφο για τις επιμορφωτικές συναντήσεις – Σεμινάρια Πληροφορικών για θέματα τεχνικής στήριξης και διδακτικής αξιοποίησης Εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν το Μάρτιο του 2013.

Η διοργάνωση γίνεται από το Σύμβουλο Πληροφορικής και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το ΙΤΥ.