Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στα πλαίσια της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ», υλοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής1 ΠΕ19 και ΠΕ20. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνει την δυνατότητα :

  • Συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια πάνω στον εξοπλισμό του ΣΕΠΕΗΥ.
  • Ενημέρωσης για τρέχοντα θέματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Ενημέρωσης για τις δράσεις της πράξης «Στηρίζω».
  • Εκπαίδευσης στον διαδραστικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων.

1 Δυνατότητα συμμετοχής και της ειδικότητας ΤΕ01.13 – Προγραμματιστών Η/Υ

Στα σεμινάρια που θα διεξαχθούν στην Α΄ Αθήνας συμμετέχει και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α΄ Αθήνας.

Πρώτο Σεμινάριο (*) – 18/12/2013 – Ενημερωτικό έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Α΄ Αθήνας

Δεύτερο Σεμινάριο – 7/3/2014 – Ενημερωτικό έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Α΄ Αθήνας

(*) Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου θα ακολουθήσουν σεμινάρια με όμοιο περιεχόμενο.

Οδηγός Υλοποίησης

Έγγραφο Υπουργείου

Περισσότερες πληροφορίες στο http://training.sch.gr/seminars


Εκπαιδευτικό υλικό

Συνεργασία ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ – ΣΕΠΕΗΥ και οι ιδιαιτερότητές της σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος «Στηρίζω»