Σεμινάρια στα Δημοτικά εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Σεμινάρια επιμόρφωσης Πληροφορικών Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Α΄ Αθήνας, εκτός ωραρίου

Διαβιβαστικό Προϊσταμένου

Όλοι οι Πληροφορικοί των ΔΣ της Α΄ΔΠΕ Αθήνας μπορούν/δικαιούνται να συμμετέχουν, ακόμη και αν δεν έχουν προλάβει να το δηλώσουν στο σύστημα κρατήσεων.

Διοικητική Διαχείριση Εργαστηρίων – Εισήγηση Ι. Αποστολάκη

Υλικό Η/Υ – Εισήγηση των Ι. Καβαθά, Δ. Μωράκη, Β. Φλώρου

Θέματα Δικτύωσης – Εισήγηση των Κ. Ζάχου, Τ. Λιάσκα, Ι. Παπαϊωάννου

Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο – Εισήγηση των Α. Αντωνακάκη, Ευ. Δήμου, Γ. Χορόζογλου