Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης

Ανακοίνωση επιμορφωτικής συνάντησης-σεμιναρίου Πληροφορικών της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας στις 12-11-2014 για θέματα τεχνικής στήριξης εργαστηρίων και διδακτικής αξιοποίησης, που διοργανώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19-Πληροφορικής Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, τον Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας και το έργο ΣΤΗΡΙΖΩ/Δράση Α8.1.
[Έγγραφο Σχολικού Συμβούλου ΠΕ19-Πληροφορικής Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας]