Συμμετοχή του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας στο συνέδριο CIE2014

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας συμμετείχε με δύο εργασίες στο 6ο συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Conference on Informatics in Education (CIE2014)» που πραγματοποιήθηκε 10-12 Οκτωβρίου 2014 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.

  • Αποστολάκης, Ι., Ζάχος, Κ., & Λιάσκας, Τ. «Η υποστήριξη εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολείων της Α΄ Αθήνας: Κριτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων» [Εισήγηση][Παρουσίαση]
  • Ζάχος, K., Μωράκης, Δ., Χορόζογλου, Γ., Λιάσκας, Τ., & Αποστολάκης, Ι. «Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής» [Εισήγηση][Παρουσίαση]